Podstawy prawne

Wniosek polskiego świadczeniobiorcy o refundację kosztów leczenia, które zostały poniesione na terytorium z państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu  rozpatrywany jest na podstawie :