Jesteś w Strona głównaZamieszkanie w innym państwie UE/EFTA › Wyjazd bez dokumentu S1

Wyjazd bez dokumentu S1

W przypadku kiedy osoba ubezpieczona w NFZ przenosi miejsce zamieszkania do innego państwa członkowskiego, a przed wyjazdem nie dopełni procedury uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych lub procedura taka nie zostanie zakończona przed wyjazdem tej osoby, do czasu faktycznego jej zakończenia ubezpieczony ma prawo korzystać ze świadczeń rzeczowych na podstawie EKUZ. Należy przy tym pamiętać, że EKUZ uprawnia wyłącznie do świadczeń o charakterze niezbędnym z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na terenie. Zatem zasadniczo w przypadku zamieszkiwania na terenie innego państwa członkowskiego niż państwo właściwe, zakres świadczeń przysługujących na podstawie EKUZ ulega rozszerzeniu.