Jesteś w Strona głównaZamieszkanie w innym państwie UE/EFTA › Informacje ogólne

Informacje ogólne

Swoboda przemieszczania się stanowi jedną z nadrzędnych zasad obowiązujących obywateli Unii Europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego daje również możliwość zmiany miejsca zamieszkania na znajdujące się w innym państwie niż państwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego, tj. państwo, w którym dana osoba jest ubezpieczona.