Jesteś w Strona głównaZabawa liczbami › Wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

Zabawa liczbami - Wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

W ramach tego szablonu możliwe jest uzyskanie danych o wartości wynikającej z wniosków złożonych przez Wnioskodawców i rozpatrywanych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w związku z poniżonymi przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia kosztami leczenia podczas czasowego pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA z uwzględnieniem między innymi nazwy państwa, na terenie którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne i roku złożenia wniosku o zwrot kosztów.

Kwoty złożonych wniosków w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską zgodnie z informacją zamieszczoną w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30.

Dane pochodzą z systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.