Jesteś w Strona głównaZabawa liczbami › Liczba złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

Zabawa liczbami - Liczba złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

W ramach tego szablonu możliwe jest uzyskanie danych o liczbie wniosków złożonych przez Wnioskodawców i rozpatrywanych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w związku z poniesionymi przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia kosztami leczenia podczas czasowego pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA z uwzględnieniem między innymi nazwy państwa, na terenie którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne i roku złożenia wniosku o zwrot kosztów.

Dane pochodzą z systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.