Jesteś w Strona głównaZabawa liczbami › Liczba zrealizowanych zwrotów kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowy Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

Zabawa liczbami - Liczba zrealizowanych zwrotów kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowy Funduszu Zdrowia podczas czasowego pobytu na terenie państw UE/EFTA

W ramach tego szablonu możliwe jest uzyskanie danych o liczbie wypłaconych kwot w ramach refundacji osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które poniosły koszty leczenia podczas czasowego pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA z uwzględnieniem między innymi nazwy państwa, na terenie którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne i roku realizacji/wypłaty refundacji.

Dane pochodzą z systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.