Jesteś w Strona głównaZabawa liczbami › Wartość wypłaconych/zrealizowanych refundacji kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas pobytu na terenie państw UE/EFTA

Zabawa liczbami - Wartość wypłaconych/zrealizowanych refundacji kosztów leczenia poniesionych przez osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas pobytu na terenie państw UE/EFTA

W ramach tego szablonu możliwe jest uzyskanie danych o wartości wypłaconych kwot refundacji osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które poniosły koszty leczenia podczas czasowego pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA z uwzględnieniem między innymi nazwy państwa, na terenie którego zostały udzielone świadczenia rzeczowe i roku realizacji wypłaty refundacji.

Wysokość refundacji zgodnie z kwotami wypłaconymi w walucie polskiej osobom ubezpieczonym.

Dane pochodzą z systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.