Jesteś w Strona głównaZabawa liczbami › Wydane karty EKUZ

Zabawa liczbami - Wydane karty EKUZ

W ramach tego szablonu możliwe jest uzyskanie danych o liczbie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanych w danym okresie przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem zadeklarowanego przez osobę ubezpieczoną kierunku wyjazdu. Wydawanie kart EKUZ rozpoczęło się w grudniu 2005 roku.

Dane pochodzą z systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane za bieżący rok obejmują liczbę wydanych kart do końca poprzedniego miesiąca.