Jesteś w Strona główna › Komunikat z wizyty w Pradze

Komunikat z wizyty w Pradze

W dniach 11-13 września 2012 r. w Pradze odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli czeskiej i polskiej instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych - Centrum Mezistátnich Úhrad (CMU) i Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (DWM).

Spotkania instytucji państw członkowskich odbywają na mocy art. 76 ust. 3, ust. 4 akapit drugi i ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczących obowiązku współpracy między właściwymi władzami i instytucjami państw członkowskich w celu właściwego wykonywania rozporządzeń.

Podczas rozmów dwustronnych:

- przedstawiono informacje na temat obowiązujących w Republice Czeskiej i Polsce systemów ochrony zdrowia, w kontekście prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych,

- omówiono kwestie związane z przyjęciem do stosowania przez oba państwa
Dyrektywy nr 24/2011/EU,

- strona czeska zaprezentowała swoje rozwiązania informatyczne przeznaczone do celów elektronicznej wymiany danych w ramach EESSI,

- poruszono kwestie współpracy bilateralnej pomiędzy CMU a DWM w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.