Jesteś w Strona główna › Komunikat z wizyty w Bonn

Komunikat z wizyty w Bonn

W dniach 10 – 12 marca 2015 roku odbyły się w Bonn (Niemcy) bilateralne rozmowy pomiędzy niemiecką instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych GKV – Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland a polską instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych Departamentem Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kluczowymi sprawami stanowiącymi tematykę spotkania były m.in. kwestie rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, kwestie dotyczące elektronicznej wymiany danych pomiędzy tymi instytucjami, a także wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej (Dyrektywa PE i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej).