Jesteś w Strona główna › INICJATYWA "ROZPORZĄDZENIE 883/2004 2.0"

INICJATYWA "ROZPORZĄDZENIE 883/2004 2.0"

W listopadzie 2011r. ruszył projekt współpracy francusko – polsko - czeskiej INICJATYWA "ROZPORZĄDZENIE 883/2004 2.0" w ramach działania na rzecz współpracy i informacji o systemach zabezpieczenia społecznego VP/2011/004 dofinansowywanego ze środków unijnych.

Inicjatywa "Rozporządzenie 883/2004 - 2.0" jest międzynarodową akcją mającą na celu informowanie obywateli o ich prawach i obowiązkach, które wynikają z rozporządzeń wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych.

Projekt ma na celu wsparcie współpracy między instytucjami dla rozwoju różnych środków informacji w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne, w szczególności strony internetowe, sieci społecznościowe i sieci informacyjne w czasie rzeczywistym.

Partnerzy projektu:

ADECRI - ADECRI jest organizacją non-profit, założoną w 1995 roku przez Francuskie Narodowe Fundusze Zabezpieczenia Społecznego w celu promowania francuskich międzynarodowych działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. ADECRI prowadzi od lat duże międzynarodowe programy dotyczące udoskonalania francuskich i zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego. Angażują się we współpracę pomiędzy francuskimi instytucjami takimi jak CLEISS a ich instytucjami partnerskimi z innych krajów.

CLEISS - CLEISS jest francuską instytucją łącznikową w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego. Odpowiada również za realizację umów bilateralnych z państwami UE/EFTA, a także spoza obszaru w imieniu władz publicznych oraz instytucji zabezpieczenia społecznego.

CCSA – czeska instytucja łącznikowa w zakresie świadczeń pieniężnych związanych z chorobą i macierzyństwem, a także świadczeń emerytalno – rentowych.

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest jednostką administracji publicznej, która finansuje rzeczowe świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Fundusz składa się z Centrali i 16 oddziałów wojewódzkich. Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Funduszu pełni rolę instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, natomiast oddziały wojewódzkie pełnią rolę instytucji właściwych, miejsca pobytu i zamieszkania.