Jesteś w Strona głównaMenu lokalne › Regulamin

Regulamin

ZASADY OGÓLNE

1.Korzystanie z usług i treści zawartych w Portalu Instytucji Łącznikowej jest dobrowolne, bezpłatne oraz nie wymaga rejestracji.
2.Korzystanie z Portalu oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika Portalu zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE PORTALU
1.Administratorem Portalu jest Departament Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
2.Administrator Portalu odpowiada za wszelkie treści zawarte na Portalu.
3.Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:
a.modyfikacji lub usunięcia opublikowanych w Portalu materiałów,
b.modyfikacji, wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych dostępnych usług,
c.dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania stron internetowych Portalu,
- bez podania przyczyny;
4.Administrator Portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu.
5.Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z narzędzi zawartych w Portalu.
6.Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejsze zasady są aktualne i obowiązują od momentu ich publikacji w Portalu.
2.Treść Regulaminu może ulec zmianie.
3.Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Portalu.