Jesteś w Strona głównaMenu lokalne › Prawa autorskie

Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

1.O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w Portalu jest Administrator Portalu.
2.Prawem autorskim chroniona jest również oprogramowanie portalu, szata graficzna Portalu oraz układ treści prezentowanych w Portalu.
3.Materiały opublikowane w Portalu można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody jedynie w celach niekomercyjnych i na użytek prywatny pod wymogiem podania źródła danych.
4.Administrator Portalu udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych w Portalu (w całości lub fragmentach) w celach niekomercyjnych we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
a.kopiowanie,
b.drukowanie,
c.powielanie w formie cyfrowej,
d.zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
e.cytowanie w pracach własnych,
f.wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocyjnych.
5.Wykorzystanie treści opublikowanych w Portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Portalu.