Jesteś w Strona głównaPraca w państwach członkowskich UE/EFTA › Wniosek o wydanie EKUZ

Wniosek o wydanie EKUZ lub dokumentu S1

Wniosek o wydanie EKUZ

Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub  konsularnego

UWAGA! 

Wypełnienie interaktywnej formatki oraz użycie przycisku „Zatwierdź” nie skutkuje przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formatka jest wyłącznie ułatwieniem przy wypełnianiu wniosku, który po podpisaniu należy złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wybierz odpowiedni format (PDF lub interaktywna formatka):

 

Wniosek o wydanie dokumentu S1

Wniosek przeznaczony jest dla osób czasowo przenoszących swoją działalność zawodową do innego państwa członkowskiego UE/EFTA na okres co najmniej 1 roku. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu A1 wydanego przez ZUS na okres co najmniej 1 roku.

UWAGA!

Dokumentu S1 nie wystawia się członkom rodziny, którzy towarzyszą przez okres oddelegowania osobie ubezpieczonej w państwie UE/EFTA, do którego czasowo przenosi ona działalność zawodową. W celu zabezpieczenia przebywającym w tym samym państwie UE/EFTA członkom rodziny dokument S1 należy przedłożyć w wybranej instytucji ubezpieczeniowej w państwie UE/EFTA celem zarejestrowania w tej instytucji osoby uprawnionej do uzyskania dokumentu S1 oraz przebywających wraz z nią w tym samym państwie członków jej rodziny. W razie problemów z zarejestrowaniem w instytucji miejsca zamieszkania członka rodziny z tego powodu, że nie posiada on dokumentu S1 wydanego na niego imiennie, należy niezwłocznie skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który wydał dokument S1 dla osoby ubezpieczonej.

Wybierz odpowiedni format (doc, pdf)