Jesteś w Strona głównaMenu lokalne › Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu jest Minister właściwy ds. zdrowia.
2.Z Portalu Instytucji Łącznikowej można korzystać nie podając jakichkolwiek danych osobowych.
3.Dane osobowe wymagane ze względu na specyfikę świadczonych usług podawane są na zasadzie dobrowolności.
4.Dane osobowe są przetwarzane w Portalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm) oraz przepisami wykonawczymi do cytowanej Ustawy.
5.Dane osobowe przetwarzane są tymczasowo wyłącznie podczas przygotowania do wydruku formularzy wniosków.
6.Zakres tymczasowo przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju wypełnianego i drukowanego formularza.
7.Dane osobowe nie są przechowywane ani udostępniane.
8.Dane osobowe są zapisywane na czas wydruku w unikalnych plikach tymczasowych, które po przetworzeniu są trwale usuwane z systemu.
9.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych komunikacja między komputerem użytkownika a Portalem jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
10.Portal może wykorzystywać niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (tzw. cookies - ciasteczka), które służą jedynie do identyfikacji przeglądarki i tworzenia wewnętrznych statystyk.
11.Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
12.Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na własnej stronie.
13.W przypadku h pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt przy wykorzystaniu formularza na stronie kontaktowej.