Statystyka

LICZBA DECYZJI WYDANYCH PRZEZ NFZ W LATACH 2004-2017

ROK

ZGODY

ODMOWY

UMORZENIA

2004

5

2

2005

14

6

2006

11

2

2007

13

10

2008

114

26

12

2009

157

44

9

2010

167

17

3

2011

228

23

3

2012

152

18

2

2013

140

26

9

2014

111

23

5

2015

150

28

6

2016

139

37

3

2017

114

59

5

SZACOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, NA WYKONANIE KTÓRYCH POZA GRANICAMI KRAJU ZOSTAŁA WYDANA ZGODA NFZ W LATACH 2004-2017

ROK

KOSZTY LECZENIA

KOSZTY TRANSPORTU

2004

33 291,33 EURO

2005

70 694,67 EURO

2006

63 971,59 EURO

2007

94 905,24 EURO

2008

6 309 490,39 PLN

214 218,11 PLN

2009

13 050 961,49 PLN

299 636,17 PLN

2010

12 252 909,76 PLN

317 675,79 PLN

2011

17 675 990,32 PLN

402 139,32 PLN

2012

14 762 316,54 PLN

259 465,78 PLN

2013

15 045 154,79 PLN

121 431,17 PLN

2014

15 486 036,96 PLN

89 622,39 PLN

2015

34 522 044,23 PLN

250 163,35 PLN

2016

18 839 804,01 PLN

158 991,32 PLN

2017

7 186 130,74 PLN

177 191,78 PLN