Dane kontaktowe

Temat Województwo Telefony e-mail Faks Adres
Wypoczynek w państwach członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 19 00
+48 32 735 05 05

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 15 71

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Praca w państwach członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 19 00
+48 32 735 05 05

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 15 71

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Nauka w państwach członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 19 00
+48 32 735 05 05

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 15 71

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Leczenie planowane w państwach członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 16 73
+48 32 735 15 12

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 17 29

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 19 00
+48 32 735 05 05

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 15 71

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Transport transgraniczny w obszarze państw UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 16 73
+48 32 735 15 12

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 17 29

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Zwrot kosztów za leczenie w państwach członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 19 31
+48 32 735 15 12

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 17 29

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące realizacji przepisów o koordynacji Śląskie

+48 32 735 16 25
+48 32 735 17 65

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 17 29

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Informacje dla uprawnionych z innych państw członkowskich UE/EFTA Śląskie

+48 32 735 16 25
+48 32 735 17 65

wf12@nfz.gov.pl

+48 32 735 17 29

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice