Schemat postępowania

W celu uzyskania informacji o wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokumentach rozliczeniowych do rozliczenia rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach przepisów o koordynacji poniżej należy wybrać odpowiednie kryteria określające typ dokumentu uprawniającego do świadczeń, państwo, które wystawiło dany dokument oraz zakres udzielonych świadczeń.
  • Państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
  • Państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)
Wersja do wydrukuWersja do wydruku