Pacjent unijny krok po kroku

Krok po kroku – czyli tryb postępowania przy udzielaniu rzeczowych świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym, które ubezpieczone są w innym niż polska państwie członkowskim UE/EFTA

* Rezydent UE to osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA zamieszkująca na terytorium Polski, dla której NFZ wydał poświadczenie .

** Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnione do składania oświadczeń.