Informacje ogólne

Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez polskich świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, przysługuje również osobom ubezpieczonym w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA. Osoby te powinny legitymować się odpowiednim dokumentem unijnym potwierdzającym   to prawo.


Zakres prawa do świadczeń związany jest z charakterem pobytu osoby na terytorium RP oraz wynika wprost z rodzaju dokumentu jakim osoba uprawniona się legitymuje. Szczegóły w zakładce „Dokumenty uprawniające”


Ulotka informacyjna dla polskich świadczeniodawców o zasadach udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych pacjentom unijnym