Najczęściej zadawane pytania - Transport transgraniczny

W zakładce kontakt po wybraniu właściwego Oddziału Wojewódzkiego pojawią się jego dane teleadresowe oraz formularz do kontaktu elektronicznego.

Fundusz może wydać decyzję o pokryciu kosztów transportu lotniczego pod warunkiem, że jest to najtańszy środek transportu możliwy do zastosowania biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów transportu osoby zmarłej.