Jesteś w Strona główna › Kto wypełnia wniosek o przeprowadzenie leczenia planowanego za granicą?

Kto wypełnia wniosek o przeprowadzenie leczenia planowanego za granicą?

Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – specjalista posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.