Jesteś w Strona główna › Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranów poszkodowanych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowania nie muszą posiadać osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.