Jesteś w Strona główna › Jak uzyskać leki?

Jak uzyskać leki?

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania recept.
Należy okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępujący EKUZ.
Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

  • po wniesieniu opłaty ryczałtowej – w przypadku leków podstawowych – 3,20  zł i recepturowych – 5 zł;
  • za odpłatnością w wysokości 30% lub 50% ceny leku (w przypadku leków uzupełniających);
  • za pełną odpłatnością – w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.