Jesteś w Strona główna › Gdzie można uzyskać informację na temat karty EKUZ?

Gdzie można uzyskać informację na temat karty EKUZ?

Informacje na temat zasad wydawania i posługiwania się EKUZ można uzyskać w polskiej instytucji łącznikowej, którą jest Departament Współpracy Międzynarodowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz we wszystkich oddziałach wojewódzkich Funduszu. Wyczerpująca informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia ( www.nfz.gov.pl ), jak również na stronach internetowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.