Jesteś w Strona główna › Czy na podstawie karty EKUZ finansowane są porody?

Czy na podstawie karty EKUZ finansowane są porody?

Zgodnie z przepisami o koordynacji, ubezpieczony lub uprawniony do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie tych przepisów może korzystać ze wszystkich świadczeń, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu, z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego UE/EFTA przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia. Powyższy zakres zasadniczo obejmuje wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą lub narodzinami dziecka. Należy jednak stanowczo podkreślić, że dotyczy on wyłącznie świadczeń o charakterze niezbędnym i w żadnym przypadku nie obejmuje sytuacji, kiedy celem tymczasowego pobytu za granicą jest urodzenie dziecka (świadczenie planowane).
W przypadku, gdy celem pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA jest uzyskanie świadczenia planowanego niezbędne jest  uzyskanie zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na takie leczenie. Jednocześnie, należy pamiętać, że wydanie zgody na leczenie planowane poza granicami Polski uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek, szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Leczenie planowane”  https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne