Sezon narciarski - 2016

Sezon narciarski

Sezon narciarski to dla wielu Polaków okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Należy pamiętać, że wypoczynek poza granicami może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem powstałym podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jakich zasadach udzielane są świadczenia zdrowotne w kraju, do którego się wybieramy. Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), to jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mamy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w danym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tym kraju. Zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. Systemy większości tych państw przewidują częściowy udział pacjenta w finansowaniu leczenia, jako tzw. wkładu własnego pacjenta, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby zdrowotnej otrzymać pomoc medyczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (UE) lub EFTA ?

Przed wyjazdem do jednego z państw członkowskich UE/EFTA należy złożyć w  oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy,   wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  Można złożyć go osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, a także przesłać faksem, pocztą, pocztą elektroniczną, jako załącznik na adres mailowy  właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

UWAGA! Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku. Jednak w okresie ferii zimowych mogą pojawić się kolejki, warto więc postarać się o właściwy dokument wcześniej.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych okaże się niezbędne podczas pobytu za granicą, EKUZ potwierdza prawo do korzystania z takich świadczeń w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa członkowskiego UE/EFTA. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Potrzebny może okazać się również dowód tożsamości lub kserokopia tej karty. Informacje o systemach ochrony zdrowia w innych państwach członkowskich UE/EFTA znajdują się tutaj .

UWAGA! W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i w związku z tym nie honorują EKUZ.

UWAGA! Pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski.
W wielu państwach członkowskich UE/EFTA, do których wybieramy się na ferie zimowe,
m. in. w Austrii, Francji, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, w pełni odpłatne jest także ratownictwo górskie. Należy pamiętać, że świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów zimowych, w tym narciarstwa, obciążone są wyższymi opłatami niż świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym koszty tzw.  wkładu własnego pacjenta, o których mowa powyżej.

 Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jeżeli podczas pobytu  turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu np. kradzieży, zagubienia pacjent nie posiada ze sobą EKUZ, może on uzyskać Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ . W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ w kraju i przesłać, np. mailem, jako załącznik, podpisany Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).