Jesteś w Strona główna

Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 28.05.2018 - 08:53
Data aktualizacji: 28.05.2018 - 08:53
Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2017 - 15:48
Data aktualizacji: 21.07.2017 - 15:48

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wydłużeniu ulega do 10 dni roboczych termin na rozpatrzenie wniosków o wydanie EKUZ złożonych w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września danego roku w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks).

Oddział wojewódzki NFZ może wydłużyć termin w przypadku, gdy ze względu na dużą liczbę wniosków składanych w sezonie wakacyjnym oraz realizację powierzonych zadań, w tym osobistej obsługi wnioskodawców, niemożliwe jest dochowanie terminu 3 dni na rozpatrzenie wniosków składanych korespondencyjnie.

Obsługa wniosków składanych osobiście pozostaje bez zmian.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 15.02.2017 - 16:17
Data aktualizacji: 15.02.2017 - 16:21

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA dla osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.