Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „EKUZ dla dzieci i młodzieży”

Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z przyjemnością i dużą satysfakcją ogłasza wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „EKUZ dla dzieci i młodzieży” organizowanego w ramach akcji „EKUZ na podróże małe i duże 2013".

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace. Wybór był bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy wiele pięknych prac, wykonanych różnorodnymi technikami i z wielkim zaangażowaniem. Ocenie podlegała nie tylko estetyka prac, ale też pomysł i kreatywność.

Jury postanowiło nagrodzić 13 prac z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe.

Oto wyniki:

Laureaci konkursu zostali poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. Dyplomy i upominki prześlemy pocztą.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Jednocześnie wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za trud włożony
w przygotowanie pracy konkursowej.