Adresy elektroniczne oddziałów wojewódzkich, pod które można wysyłać wnioski o wydanie EKUZ

Poniżej podajemy adresy poczty elektronicznej oddziałów wojewódzkich NFZ, pod które można bezpośrednio wysyłać wypełnione wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

DOLNOŚLĄSKI OW NFZ  wf01@nfz.gov.pl

KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ wf02@nfz.gov.pl

LUBELSKI OW NFZ wf03@nfz.gov.pl

LUBUSKI OW NFZ wf04@nfz.gov.pl

ŁÓDZKI OW NFZ wf05@nfz.gov.pl

MAŁOPOLSKI OW NFZ wf06@nfz.gov.pl

MAZOWIECKI OW NFZ wf07@nfz.gov.pl

OPOLSKI OW NFZ wf08@nfz.gov.pl

PODKARPACKI OW NFZ  wf09@nfz.gov.pl

PODLASKI OW NFZ  wf10@nfz.gov.pl

POMORSKI OW NFZ wf11@nfz.gov.pl

ŚLĄSKI OW NFZ wf12@nfz.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI OW NFZ wf13@nfz.gov.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKI OW NFZ wf14@nfz.gov.pl

WIELKOPOLSKI OW NFZ wf15@nfz.gov.pl

ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ wf16@nfz.gov.pl

Informujemy również, że wychodząc naprzeciw wymaganiom związanym ze zwiększającą się mobilnością ubezpieczonych, możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym oddziale wojewódzkim NFZ, a nie tylko w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

UWAGA!  Wydanie EKUZ przez oddział wojewódzki NFZ, który nie jest właściwy dotyczy jednak wyłącznie wnioskodawców dla których nie zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego oraz wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby pracodawcy w województwie, w którym wnioskodawca składa wniosek. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania EKUZ z uwagi, np. na wyjazd turystyczny.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku przez oddział wojewódzki NFZ, który nie jest właściwy, będzie się wiązało z koniecznością dodatkowej weryfikacji, oddział wojewódzki NFZ przyjmujący wniosek prześle dokumentację do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Karta po jej wygenerowaniu przez właściwy oddział NFZ może zostać odebrana w oddziale, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe dane teleadresowe oddziałów i delegatur są dostępne w zakładce Gdzie można uzyskać EKUZ pod adresem: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/info_ekuz