Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 04.01.2017 - 14:57
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 14:58

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) informuje, że w związku z publikacją tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 tj., z późn.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2016 - 13:18
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 13:33

Poniżej podajemy adresy poczty elektronicznej oddziałów wojewódzkich NFZ, pod które można bezpośrednio wysyłać wypełnione wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 11.05.2016 - 14:24
Data aktualizacji: 11.05.2016 - 14:25

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z przypadającym w tym roku 10-leciem funkcjonowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) opracowane zostały nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie karty.

W zastępstwie dotychczasowych trzech wzorów wniosków wprowadzone zostają dwa wnioski:

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 12.03.2012 - 15:19
Data aktualizacji: 12.03.2012 - 15:19
Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.09.2012 - 08:17
Data aktualizacji: 25.09.2012 - 08:20
Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 15:15
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 15:15