Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 11.05.2016 - 14:24
Data aktualizacji: 11.05.2016 - 14:25

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z przypadającym w tym roku 10-leciem funkcjonowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) opracowane zostały nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie karty.

W zastępstwie dotychczasowych trzech wzorów wniosków wprowadzone zostają dwa wnioski:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 05.01.2016 - 16:41
Data aktualizacji: 11.01.2017 - 10:19

Sezon narciarski

Sezon narciarski to dla wielu Polaków okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Należy pamiętać, że wypoczynek poza granicami może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem powstałym podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jakich zasadach udzielane są świadczenia zdrowotne w kraju, do którego się wybieramy. Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), to jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mamy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w danym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tym kraju. Zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. Systemy większości tych państw przewidują częściowy udział pacjenta w finansowaniu leczenia, jako tzw. wkładu własnego pacjenta, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.08.2015 - 13:21
Data aktualizacji: 25.08.2015 - 13:22

Zmiana wzoru wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z publikacją tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 581 z pózn, zm.)

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie ulegają wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Zmiana wynika z publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 581 z pózn. zm) i wiąże się ze zmianą numeru dziennika ustaw.

Do czasu wyczerpania nakładu wniosków dostępnych w oddziałach wojewódzkich NFZ uznawane będą wnioski złożone na wzorach zawierających poprzedni numer dziennika ustaw.

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 12.03.2012 - 15:19
Data aktualizacji: 12.03.2012 - 15:19
Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.09.2012 - 08:17
Data aktualizacji: 25.09.2012 - 08:20
Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 15:15
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 15:15