Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2016 - 12:18
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 12:33

Poniżej podajemy adresy poczty elektronicznej oddziałów wojewódzkich NFZ, pod które można bezpośrednio wysyłać wypełnione wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 11.05.2016 - 13:24
Data aktualizacji: 11.05.2016 - 13:25

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z przypadającym w tym roku 10-leciem funkcjonowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) opracowane zostały nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie karty.

W zastępstwie dotychczasowych trzech wzorów wniosków wprowadzone zostają dwa wnioski:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 05.01.2016 - 15:41
Data aktualizacji: 11.01.2017 - 09:19

Sezon narciarski

Sezon narciarski to dla wielu Polaków okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Należy pamiętać, że wypoczynek poza granicami może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem powstałym podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jakich zasadach udzielane są świadczenia zdrowotne w kraju, do którego się wybieramy. Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), to jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mamy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w danym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tym kraju. Zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. Systemy większości tych państw przewidują częściowy udział pacjenta w finansowaniu leczenia, jako tzw. wkładu własnego pacjenta, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 12.03.2012 - 14:19
Data aktualizacji: 12.03.2012 - 14:19
Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.09.2012 - 07:17
Data aktualizacji: 25.09.2012 - 07:20
Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 14:15
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 14:15