Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 15.02.2017 - 16:17
Data aktualizacji: 15.02.2017 - 16:21

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA dla osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 04.01.2017 - 14:57
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 14:58

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) informuje, że w związku z publikacją tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 tj., z późn.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2016 - 13:18
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 13:33

Poniżej podajemy adresy poczty elektronicznej oddziałów wojewódzkich NFZ, pod które można bezpośrednio wysyłać wypełnione wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 12.03.2012 - 15:19
Data aktualizacji: 12.03.2012 - 15:19
Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.09.2012 - 08:17
Data aktualizacji: 25.09.2012 - 08:20
Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 15:15
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 15:15