Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 19.10.2018 - 14:12
Data aktualizacji: 19.10.2018 - 14:12

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018r.  zostaje wydłużony

Dodano przez: admin
Data publikacji: 28.05.2018 - 07:53
Data aktualizacji: 28.05.2018 - 07:53
Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2017 - 14:48
Data aktualizacji: 21.07.2017 - 14:48

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wydłużeniu ulega do 10 dni roboczych termin na rozpatrzenie wniosków o wydanie EKUZ złożonych w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września danego roku w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks).

Oddział wojewódzki NFZ może wydłużyć termin w przypadku, gdy ze względu na dużą liczbę wniosków składanych w sezonie wakacyjnym oraz realizację powierzonych zadań, w tym osobistej obsługi wnioskodawców, niemożliwe jest dochowanie terminu 3 dni na rozpatrzenie wniosków składanych korespondencyjnie.

Obsługa wniosków składanych osobiście pozostaje bez zmian.

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 14:17
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 14:17