Aktualności:

Dodano przez: admin
Data publikacji: 21.07.2017 - 14:48
Data aktualizacji: 21.07.2017 - 14:48

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wydłużeniu ulega do 10 dni roboczych termin na rozpatrzenie wniosków o wydanie EKUZ złożonych w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września danego roku w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks).

Oddział wojewódzki NFZ może wydłużyć termin w przypadku, gdy ze względu na dużą liczbę wniosków składanych w sezonie wakacyjnym oraz realizację powierzonych zadań, w tym osobistej obsługi wnioskodawców, niemożliwe jest dochowanie terminu 3 dni na rozpatrzenie wniosków składanych korespondencyjnie.

Obsługa wniosków składanych osobiście pozostaje bez zmian.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 15.02.2017 - 15:17
Data aktualizacji: 15.02.2017 - 15:21

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA dla osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dodano przez: admin
Data publikacji: 04.01.2017 - 13:57
Data aktualizacji: 04.01.2017 - 13:58

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) informuje, że w związku z publikacją tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 tj., z późn.

Spotkania międzynarodowe

Dodano przez: admin
Data publikacji: 12.03.2012 - 14:19
Data aktualizacji: 12.03.2012 - 14:19
Dodano przez: admin
Data publikacji: 25.09.2012 - 07:17
Data aktualizacji: 25.09.2012 - 07:20
Dodano przez: admin
Data publikacji: 29.06.2015 - 14:15
Data aktualizacji: 29.06.2015 - 14:15